Uslugi24.net.pl

Informator z branży usługowo-marketingowej

Na czym polega praca audytora?

Na czym polega praca audytora?

Audytor zajmuje się przede wszystkim przeprowadzaniem audytów. Trzeba jednak zauważyć, że spora część jego pracy polega na odpowiednim zaplanowaniu całego procesu oraz przygotowaniu np. opracowaniu dokumentacji: harmonogramu, list kontrolnych itp. Sam audyt w dużej mierze polega na dokładnym przeglądaniu dokumentacji dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością.

Continue reading